Mons. Saiz Meneses celebra Sant Esteve a Granollers

El dilluns dia 26 de desembre Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa de Sant Esteve a la parròquia de Sant Esteve de Granollers amb motiu de la festa titular. Concelebraren Mons. Jaume Traserra, Bisbe emèrit de Solsona, Mn. Josep Monfort, Vicari Episcopal i rector de la parròquia, i altres preveres. Assistí el Sr. Mayoral, Alcalde de Granollers. En acabar la celebració, el Sr. Bisbe acompanyat pel Sr. Alcalde visitaren l'exposició 50 anys del retaule de Sant Esteve de Granollers a la sala d'arqueologia de la Casa parroquial.