Mons. Saiz Meneses participa en unes jornades vocacionals a Ourense

Els dies 21 i 22 de febrer Mons. Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, ha impartit diverses conferències a Ourense sobre pastoral vocacional com a president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola.

El divendres a les 11.30h. ha pronunciat la primera conferència als preveres ordenats en els darrers deu anys. Ha assistit Mons. Leonardo Lemos, bisbe d’Ourense i 20 preveres joves. Ha tingut lloc a la Casa d’Exercicis Santa Maria Madre. En la seva exposició el prelat agrenc ha tractat sobre la pastoral vocacional a partir de la crida de Déu a la vida i al sacerdoci. Ha remarcat que la pastoral vocacional és tasca de tota l’Església, així com també ha subratllat la importància del testimoni joiós dels preveres i de la seva presència en la pastoral juvenil.

Al vespre del mateix divendres, a les 20h. en el Centre Cultural de la Diputació d’Ourense ha fet una segona conferència, en aquest cas adreçada a tots els cristians. Ha assistit també el bisbe diocesà i un centenar de persones entre preveres, religiosos i agents de pastoral. En aquesta ocasió ha tractat sobre la pastoral vocacional i la cultura vocacional que ha d’impregnar tota la vida de l’Església. Ha destacat així mateix la importància de fer de l’Església la casa i l’escola de la pregària i ha presentat els diversos àmbits i mediacions per la pastoral vocacional.

Finalment el dissabte dia 22 de febrer ha impartit un curs en el Seminari Diocesà adreçat als agents de pastoral, en el que han participat també més d’un centenar de persones entre preveres, seminaristes, religiosos i agents de pastoral, presidits també pel bisbe diocesà.  En aquest cas han estat dues sessions durant en el matí. La primera ha versat sobre els fonaments i principis de la pastoral vocacional i els reptes de la societat. I la segona ha estat sobre les actituds dels animadors de pastoral vocacional i les propostes de pastoral vocacional així com també propiciar un veritable clima vocacional.