Mons. Saiz Meneses presideix el sopar solidari de l'Arxiprestat de Terrassa

El dissabte 4 de març Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va presidir el sopar solidari de l'Arxiprestat de Terrassa. Es tracta d'una trobada anual de feligresos i col·laboradors i agents pastorals de les parròquies que serveix per estrènyer els llaços de fraternitat i coordinació i té una finalitat solidària a favor del projecte de Mans Unides d'enguany. El Sr. Bisbe saludà tots els assistents, unes 200 persones, i els convidà a viure la Quaresma d'enguany segons el missatge del papa Francesc, vivint la Paraula de Déu com un do i descobrint l'altre com un do, especialment el pobre i el necessitat.