Mons. Saiz Meneses presideix la festa del Carme a les Carmelites de La Torreta

El diumenge dia 16 de juliol Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa al Monestir de Carmelites Descalces de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Josep Oriol a La Torreta. Varen concelebrar una vintena de preveres i un diaca, i el poble fidel omplí el temple i els exteriors. En l'homilia el Sr. Bisbe expressà els seus sentiments d'acció de gràcies per la presència de 40 anys de les religioses carmelites al Vallès Oriental, de dolor per la seva marxa i el tancament de la comunitat que es produirà a finals d'aquest mes de juliol, i d'esperança en l'acció de Déu que sempre ho renova tot. En acabar la celebració es llegí una carta de part de la M. Priora del Monestir, la Gna. Rosa M. Vives, tot agraint el recolzament i suport de les persones i comunitats parroquials al llarg d'aquests anys de presència carmelitana en aquell fogar d'oració, i es feu entrega de part dels assistents d'una placa commemorativa i un ram de flors. Després, durant el refrigeri, tothom es va poder acomiadar de les germanes de la comunitat. Les religioses es traslladen al Monestir de Carmelites Descalces de Serra, a València.