Mons Saiz Meneses presideix la Festa del Rocio

El diumenge, 20 de maig, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va presidir a les 10h la Missa amb motiu de la festa del Rocio a Catalunya, que es va celebrar a la ciutat de Terrassa. Varen participar les confraries i germandats presents a Catalunya. Els actes han estat organitzats per la FECAC. El mateix diumenge a les 12 de la nit, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir el Rosari de la Aurora.