Mons. Saiz Meneses presideix la missa exequial pel Cardenal Carles a la Catedral

El dilluns dia 30 de desembre Mons. Saiz Meneses va presidir la missa a les 12h. a la Catedral en sufragi per l’etern descans del Cardenal Ricard Maria Carles Gordó, pastor diocesà entre els anys 1990 i 2004 del territori que actualment forma la diòcesi de Terrassa. Varen concelebrar Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, Mons. Jaume Traserra, Bisbe emèrit de Solsona, i un bon nombre de preveres de la diòcesi. El poble fidel, religiosos, seglars i seminaristes aix´ñi com representants d’institucions diocesanes, participà en gran nombre en la celebració.