Mons. Saiz Meneses presideix la presentació d'un llibre sobre D. Sebastià Gayà

El dimarts dia 20 de desembre Mons. Saiz Meneses com a president de la Fundación Sebastián Gayá, va presidir la Madrid la presentació del llibre "Sebastián Gayá. El hombre de la ilusión", escrit per José Antonio Méndez. Assistiren més de 400 persones en la seva majoria membres dels Cursets de Cristianitat, dels quals Sebastià Gayà n'és un dels tres iniciadors, juntament amb el bisbe José Hervás i el laic Eduardo Bonín.