Mons. Saiz Meneses presideix la trobada de rectors i formadors de Seminaris Majors

Entre els dies 4 i 6 de setembre ha tingut lloc a Madrid la XLII Trobada de Rectors i Formadors de Seminaris Majors, organitzada per la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola. El tema de treball enguany ha estat “La formació sacerdotal als 20 anys de la Exhortació Apostòlica Pastores dabo vobis.” Han participat, com cada any, els bisbes de la Comissió Episcopal i els rectors i equips de formadors de la major part de seminaris.

Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa i President de la Comissió Episcopal, ha obert l’acte centrant el tema de treball. Recordà l’itinerari del magisteri de l’Església en aquests darrers decennis en referència a la formació sacerdotal, subratllant significativament les aportacions del Concili Vaticà II i l’exhortació Pastores dabo vobis, després de la VIII Assembla General Ordinària del Sínode de Bisbes de 1990. Finalment situà la seva reflexió en el context de la situació actual, que influeix em la formació i la vida dels seminaristes. En aquest sentit remarcà la necessitat d’incidir en la formació a través d’una bona preparació teològica, propiciant un clima d’aprenentatge i maduració, amb el testimoni personal i la importància dels referents sacerdotals,  i des la pregària.

Les jornades han estat marcades per tres ponències i diverses taules rodones,  que han tractat temes transversals i de conjunt. El Sr Cardenal D. Mauro Piacenza, Prefecte de la Congregació del Clergat, en la ponència inaugural, ha ofert la "Recepció, actualitat i perspectives de futur de l’Exhortació Apostòlica Pastors dabo vobis", remarcant els elements d’actualitat del document i especialment les línies de futur en la formació sacerdotal en aquest tercer  mil·lenni. D. Santiago del Cura, professor de Teologia Sistemàtica en la Universitat Pontifícia de Salamanca i en la Facultat de Teologia de Burgos,  ha tractat sobre els "Pressupòsits per a la formació del sacerdot avui", tot indicant a grans trets aquests pressupòsits en el marc de l’Any de la Fe i el context actual.  Finalment D. Olegario González de Cardedal, Catedràtic emèrit de la Universitat Pontifica de Salamanca ha presentat els "Desafiaments de la situació cultural i social espanyola per a la formació dels futurs sacerdots", remarcant la insistència en l’adhesió a la fe, la necessitat d’una formació filosòfica i teològica profundes i amb sentit, la importància de la vida comunitària i no donar per suposat res, sinó subsanant les deficiències prèvies fruit de la cultura actual.

A les taules rodones s’han abordat el tractament de les quatre dimensions de la formació sacerdotal, humana, espiritual, intel·lectual i pastoral, amb ampli temps pel debat i per compartir experiències a partir de les aportacions d’un bon nombre de formadors dels seminaris.