Mons. Salvador Cristau celebra l’Epifania a la Catedral

El dijous 6 de gener Mons. Salvador Cristau va presidir la Missa a la Catedral amb motiu de la solemnitat d’Epifania.