Mons. Salvador Cristau presidí la Missa a la parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa

El diumenge 8 de setembre Mons. Salvador Cristau presidí la Missa a la parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa i presentà als fidels el nou Administrador Parroquial, Mn. Miguel Ángel Jaimes Duarte.