NOTA DE PREMSA DEL BISBAT DE TERRASSA DAVANT LA CRISI PRODUÏDA PER LA PANDÈMIA DEL "CORONAVIRUS"

NOTA DE PREMSA

Davant la crisi produïda per la pandèmia del “Coronavirus” les administracions civils van emeten periòdicament comunicacions amb indicacions respecte a la seva prevenció i tractament. Així mateix des de la Conferència Episcopal Espanyola i altres instàncies eclesials també es fan arribar orientacions a tenir en compte en el pertoca a l’àmbit de l’Església.

Des del Bisbat de Terrassa s’està amatent a aquestes informacions i es recomana el seu compliment estricte en allò que afecta  a cada moment a l’Església diocesana en la seva actuació a través de les parròquies, moviments, associacions i institucions eclesials.

En primer lloc és bo recordar les recomanacions que es feren arribar el proppassat dissabte 7 de març en referència a l’aigua beneïda a les piques, la distribució de la comunió, el signe de la pau i els gestos de veneració a les imatges sagrades.

En segon lloc es recomana suspendre totes aquelles reunions i activitats que comportin el trobament de persones a partir d’aquest moment i fins a noves indicacions. Això fa referència a la catequesi d’infants i adolescents, l’esplai, el cau i els centres de lleure, els grups de joves i els grups d’adults de tot tipus, així com també les activitats programades de formació o reflexió.

I en tercer lloc, pel que fa l’aforament de les celebracions de l’Eucaristia es recomana que les misses es celebrin a la nau central del temple. Si no és fàcil assegurar que l’aforament no sobrepassarà un terç del total, seria recomanable ampliar l’horari de les celebracions per tal d’evitar aglomeracions.

Ens cal col·laborar a mantenir la calma, la serenor i la pau social des de la nostra actuació. L’emergència que està vivint la nostra societat ens ha d’ajudar a intensificar la nostra pregària per les persones afectades, pel personal sanitari i per tota la societat mantenint els temples oberts i oferint el nostre ajut a totes les persones necessitades, especialment a les que són més vulnerables, les persones grans.

Finalment, estiguem atents a les informacions que periòdicament es faran arribar des del Bisbat per tal d’oferir noves recomanacions a les concrecions que a cada moment facin arribar les administracions públiques.

 

Terrassa, a 12 de març de 2020

veure Nota de Premsa