Nota informativa sobre "Liturgia y Espiritualidad"

Mn. F. Xavier Aróztegui Trenchs, Sotsdelegat  episcopal de Litúrgia  a la diòcesi de Terrassa, ha estat escollit com a director de la revista “Liturgia y Espiritualidad” publicada pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, del qual és membre. La revista “Liturgia y Espiritualidad” conté articles que ajuden a comprendre la dimensió teològica i espiritual de la Litúrgia, així com l’art de celebrar.