Defunció de Benet XVI

Aquest matí, a les 9.34h, ha lliurat la seva ànima al Senyor el papa emèrit Benet XVI (1927-2022).  Mons. Salvador Cristau Coll, com a Bisbe de Terrassa, demana als diocesans, preveres, diaques, religiosos i laics, que el tinguin present en la seva pregària personal i a la celebració de l'Eucaristia. Oportunament s'informarà de la celebració d'una Missa en sufragi per la seva ànima que presidirà el Sr. Bisbe a la Catedral. Donem gràcies a Déu pel mestratge teològic i el testimoni de fe i caritat de qui ha guiat  l'Església Catòlica entre els anys 2005 i 2013 com a successor de l'apòstol Pere.

Imatges relacionades