Nou Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

El dijous 11 de març el Sr. Bisbe ha nomenat els nous membres del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics, i que està format per Mn Fidel Catalán, el Sr. Francesc Ortiz, el Sr. Miquel Font, el Sr. Eusebi Cima, el Sr. Luis Escauriaza , el Sr. Ramon Gabarró, el Sr. Esteve Renom, el Sr. Alfred Casanovas i Mn Josep M. Sancho.