Onomàstica del nostre Bisbe

La diòcesi de Terrassa felicita el seu pare i pastor amb motiu de la seva onomàstica i l’encomana a Déu en la seva pregària.

Que a semblança de Sant Josep continuï essent el pare de la família diocesana, custodi dels Sagrats Misteris i pastor sol.lícit, que fa de la diòcesi una església samaritana en aquests temps.

Moltes felicitats, Sr. Bisbe!