Ordenació de preveres a Terrassa

El diumenge dia 18 de gener a les 18h. a la Catedral de Terrassa Mons. Josep Àngel Saiz Meneses ordenarà dos nous preveres al servei de la diòcesi. Es tracta de Mn. Marcos Emmanuel Pujol Troncoso, que col·labora a les parròquies del Sant Esperit i Sant Valentí de Terrassa i de Mn. Albert Agib Hanna que col·labora actualment a les parròquies de Sant Cristòfor de Terrassa, Santa Maria d’Ullastrell i Sant Martí del Sorbet de Viladecavalls, ambdós a l’arxiprestat de Terrassa.