Ordenació de quatre diaques a Terrassa

El diumenge 12 de juliol Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va ordenà quatre nous diaques al servei de la diòcesi a les 18h a la Catedral de Terrassa. Es tracta dels seminaristes Enric Catalán, Gustavo Lezama, Jean Damascène Rutaysire i Àlex Serra. Varen concelebrar Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar i Rector del Seminari i una cinquantena de preveres i diaques. Assistiren les famílies i feligresos de les parròquies on exerceixen o han exercit  el seu ministeri a Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Terrassa.

El Sr. Bisbe en la seva homilia reflexionà a partir de les lectures d’aquell diumenge sobre el ministeri diaconal. Remarcà especialment que “el diaconat es caracteritza per l’exercici de les tres funcions del ministeri ordenat segons la perspectiva específica de la diaconia. En referència al ministeri d’ensenyar, sou cridats a proclamar la Paraula de Déu i formar i exhortar el poble. Això s’expressarà en uns moments amb el lliurament del llibre dels Evangelis. El ministeri de santificar serà exercit a través de la pregària, de l’administració del baptisme, de la distribució de l’Eucaristia, de l’assistència i benedicció dels matrimonis, presidint les exèquies la sepultura i en l’administració dels sagramentals. El ministeri de pastor l’exercireu a través de la dedicació a les obres de caritat i ajut, i en l’animació de les comunitats o àmbits de la vida eclesial, especialment en el que fa referència a la caritat. És aquest el ministeri més característic del diaca.” I tractà també sobre l’espiritualitat pròpia del diaca, marcada pel servei.

Imatges relacionades