Ordenació de quatre diaques a Terrassa

El diumenge 25 de febrer, segon de quaresma, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses ordenà a les 18h a la Catedral a Terrassa quatre nous diaques permanents. Es tracta de Manuel Abat, Pere Pardo, Paolo Petrolillo i Eduardo Pire. Varen concelebrar Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, Dom Josep M. Soler, Abat de Montserrat, el Vicari Judicial, Vicaris Episcopals, Secretari General, Rectors i altres preveres. Assistiren un bon nombre de diaques permanents. El temple s’omplí de feligresos provinents de la pròpia ciutat de Terrassa, de Sabadell, de Barcelona i de Barberà de Vallès, entre altres llocs.

En la seva homilia el Sr. Bisbe reflexionà a partir de les lectures del diumenge segon de quaresma, tot remarcant la importància de l’encontre amb el Senyor transfigurat a través de l’experiència de la oració, que juntament amb el dejuni i les obres de misericòrdia conformen l’estructura fonamental de la vida espiritual. Dedicà una part de la homilia a reflexionar sobre el diaconat i la seva relació amb la Paraula de Déu, que cal acollir com a paraula viva i eficaç i proclamar-la sense reduccionismes ni adaptacions a la nostra comoditat. També feu esment de la necessitat de la vivència de les virtuts evangèliques i de l‘Eucaristia com a centre de la vida del cristià i de l’Església. Finalment convidà els candidats a viure l’actitud de servei amb fidelitat a la crida i deixant-se guiar per la Mare de Déu sota l’advocació de la Salut.