Ordenació presbiteral d'un franciscà a Sabadell

El dissabte 17 de febrer Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe diocesà, ordenà prevere el religiós franciscà fra Manuel Hernández Rodríguez a la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Sabadell, que regenten els franciscans. Varen concelebrar fra Joan Carles Moya OFM, ministre provincial, fra Carlos Fuentes OFM, superior de la comunitat, Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal, fra. Màximo Muñoz OFM, rector de la parròquia, i un bon nombre de preveres franciscans vinguts de molts llocs d'Espanya així com preveres de l'arxiprestat de Sabadell Centre Sud.