Pelegrinació diocesana a Terra Santa

Natzaret i Canà . El dijous dia 25 d’abril els peregrins de la diòcesi de Terrassa a Terra Santa han visitat Natzaret, on l’Àngel Gabriel anuncià a Maria que seria  Mare de Déu. Allí va viure la sagrada família. Allí visqué Jesús des de la tornada d’Egipte fins que va començar a predicar. L’evangeli ens parla de la seva predicació a la Sinagoga de Canà que va causar admiració però també refús. Jesús era conegut com “el fill del fuster” o simplemente “el fuster”. Canà és el lloc on Jesús va obrar el primer dels seus signes o miracles convertint l’aigua en vi de festa en unes noces.