Pelegrinació diocesana a Terra Santa

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses celebrant l’Eucaristia a Tagba, el lloc de la multiplicación dels pans (divendres, dia 26 d’abril)