Pelegrinació diocesana a Terra Santa

El divendres dia 26 d’abril els pelegrins han visitat Cafarnaum, a la riba del llac  de Genesaret. A Cafarnaum l’apòstol Simó Pere hi tenia casa. Jesús hi aplegava els seus deixebles per a instruïr-los d’una manera especial. A Cafarnaum Jesús predicà i obrà miracles. El Sermó sobre el Pa de Vida, després de la multiplicació dels pans, el pronuncià a la Sinagoga de Cafarnaum.