Pregària per la unitat dels cristians

El dilluns 25 de gener Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, va presidir a la Catedral de Terrassa la cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Va estar acompanyat per la Rvnda Ruth Giordano, presidenta de ls Unió Baptista de Catalunya, de Terrassa, el Rvnd Jonathan Navarro, vicepresident de la. Església Evangèlica de Catalunya, de Rubí, i el Rvnd Steven Phillips, diaca de l’Església Espanyola Reformada Episcopal, de Sabadell . En les seves paraules el Bisbe glossà el lema d’enguany: “Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit”.