Presentació a Roma del curs Ciència i Fe

Mn. Emili Marlés, acompanyant a Mn. Armand Puig, varen presentar a Roma els dies 9 i 10 de desembre, davant el Cardenal Gianfranco Ravassi el curs Ciència i Fe de la Facultat de Teologia de Catalunya. Aquest curs "on line" ha estat promogut per Mn. Emili Marlés i han participat més de 700 alumnes.