Primera Escola de Pregària per a Joves a Terrassa

El divendres 19 d'octubre, Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi de Terrassa, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir la primera Escola de Pregària del curs per a joves a la Catedral.