Primera jornada esportiva de les escoles de la diòcesi

El dimecres dia 19 de juny s’ha realitzat la primera jornada esportiva de les escoles de la diòcesi de Terrassa. Ha tingut lloc a l’Escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí, i han participat els alumnes de 6 de Primària de les quatre escoles de la Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials, que són la pròpia Escola Nostra Senyora de Montserrat, de Rubí, l’Escola Mare de Déu de La Salut, de Sabadell, l’Escola Ramon Pont, de Terrassa, i l’Escola Sant Lluís Gonçaga, de La Garriga.

A les 12 h. Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, s’ha fet present a la jornada esportiva i ha visitat les diferents competicions que s’estaven realitzant. Ha mantingut una reunió amb els membres de la Fundació  i els directors de les escoles, en la que s’ha valorat positivament l’activitat esportiva. El Sr. Bisbe s’ha interessat pel bon moment de la matriculació per al proper curs en els centres i s’ha reflexionat sobre la optimització de recursos amb creativitat i iniciativa en el context actual de crisi i de retallades. Mons. Saiz Meneses ha agraït el treball que s’està realitzant en la formació  cristiana, l’ajut als necessitats i l’assoliment dels objectius cercant sempre l’excel·lència. A continuació, a les 13.30h. ha presidit l’entrega de premis a tots els alumnes participants, convidant-los a treballar sempre en equip i a superar les dificultats amb esforç  i solidaritat.