Professió de religioses de Puresa de Maria

El diumenge 21 de maig ha renovat els seus vots temporals la Gna. Ana Muñoz i han fet la seva professió temporal les novícies Anabel Beneyto i Elena Saez en l'Institut de Religioses Puresa de Maria a la Casa General de la Congregació a Sant Cugat del Vallès, diòcesi de Terrassa.