Recés d’Apostolat Seglar de la diòcesi

El diumenge 16 de març tingué lloc un recés a nivell diocesà organitzat per la Delegació d’Apostolat Seglar al Monestir de les dominiques de Sant Domènec a Sant Cugat del Vallès. Es plantejà com un  matí de convivència i recés obert a laics associats com a aquells que a les comunitats presenten una sensibilitat especial al treball en grup. Un grup de 60 laics, amb gran presència de joves,  participaren primer de l’Eucaristia, retransmesa per TVE-2 i presidida pel Sr Bisbe, amb motiu del Dia del Seminari. Després Mons. Saiz Meneses dirigí la meditació  sobre espiritualitat de comunió i l’ associacionisme a l’Església. Acabà el matí amb una breu reunió sobre iniciatives d’apostolat i la convocatòria de la Jornada Catalana d’Apostolat Seglar del proper dissabte 5 d’abril.