Recés de quaresma de diaques i candidats

El dissabte 20 de març Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, ha predicat a la Catedral el recés de quaresma dels diaques permanents i dels candidats que s’hi estan preparant, acompanyats de les seves senyores.