Recés de quaresma del clergat de Terrassa

El dilluns 15 de març Mn. Pere Montagut, director espiritual del Seminari de Barcelona, ha predicat el recés de quaresma del clergat de Terrassa.

En la seva meditació ha reflexionat sobre la carta apostòlica “Patris corde” aplicant les característiques que el papa Francesc assenyala de Sant Josep a la figura del prevere en el context actual.