Recés de quaresma del clergat de Terrassa

El dilluns dia 18 de març va tenir lloc al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès el recès de quaresma del clergat de Terrassa. En aquesta ocasió va predicar el recès Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona i encarregat en el seu moment, com a bisbe auxiliar de Barcelona, de la demarcació del Vallès. Va centrar la seva reflexió en la meditació sobre Jesucrist Bon Pastor i va cercar aplicacions concretes a la vida del prevere i a la preparació per la Setmana Santa.