Renovació de vots de les Filles de la Caritat

El dijous 25 de març Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a la Capella de la Fundació Busquets de Terrassa amb motiu de la renovació de vots de la comunitat de Filles de la Caritat. El Sr. Bisbe ha agrait la presència i dedicació de les Filles de la Caritat en aquesta institució a favor dels més necessitats.