Renovació del Vot de poble a Sant Marçal

Dilluns 24 de maig, en escaure’s el dilluns de la segona pasqua enguany, el poble de Montseny va renovar el seu Vot a Sant Marçal amb motiu de la pesta de l’any 1348. Engyany presidí la celebració a Sant Marçal Mn. Fidel Catalán, Vicari general i concelebraren diversos preveres de l’arxiprestat de Montseny. Assistí Mn Alexandre Codinach, diaca que participa de la cura pastoral de la parròquia. 

La processó s’inicià a les 11h a la Font Bona, naixement de la Tordera, i prosseguí fins a l’ermita on es celebrà l’Eucaristia. Dins la Missa, després de les pregàries, l’alcaldessa renovà el Vot de poble. El poble fidel, en gran nombre, participà en els actes.

Imatges relacionades