Representació de La quarta copa

Els dies 28, 29 i 30 de març l’església de Sant Pere, a La Seu d’Egara, a Terrassa, acull la representació d’un acte sacramental de la Pasqua de Crist. És obra de Mn. Antoni Deulofeu i combina la música i la imatge amb la meditació dels textos bíblics de la passió, mort i resurrecció de Jesús. La quarta copa, en clara al.lusió al sopar pasqual jueu, apunta al compliment del misteri pasqual.