Reunió dels jutjes dels tribunals eclesiàstics de la Província Eclesiàstica a Terrassa

El dijous dia 8 d'octubre es van reunir a la Cúria Diocesana de Terrassa els Vicaris Judicials i Jutjes dels Tribunals eclesiàstics de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat per tal d'estudiar l'aplicació de les darreres disposicions del Sant Pare en referència als processos de nul·litat matrimonial. Mons. Saiz Meneses va saludar els assistents i departí una estona amb ells.