Reunió telemàtica del Consell Diocesà de Càritas

El divendres 12 de juny el Sr. Bisbe ha presidit la reunió del Consell Diocesà de Càritas. S’ha analitzat la situació actual provocada per la crisi sanitària i la crisi econòmica i s’ha valorat molt positivament tota la tasca que es fa des de l’Església, amb un gran increment de recursos humans i materials.  La difícil situació de moltes famílies  fa i farà incrementar aquesta dedicació i servei. També s’han tractat altres temes de coordinació interna per tal de millorar l’atenció a les persones.