Reunions d’economia

El dilluns 28 d’octubre a Sant Esteve de Granollers i el dimarts 29 d’octubre a Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès van tenir lloc les reunions d’economia amb els rectors i ecònoms de les parròquies. Els responsables de l’economia diocesana van presentar els comptes de la diòcesi i la situació patrimonial actual. Es va presentar la campanya de Germanor d’aquest any i les novetats d’enguany. El Sr. Bisbe agraí el treball que es fa des de les parròquies i recordà que el lema d’enguany ens convida a sentir-nos més corresponsables en el sosteniment de les obres de l’Església