Reunions telemàtiques d'Economia

El dijous 26 de novembre es reuní el Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics i l'endemà, divendres 27, el Col.legi de Consultors. Ambdós organismes assessoren el Bisbe diocesà en temes d'economia i patrimonials de la diòcesi i les parròquies. En aquesta ocasió les reunions feren telemàticament.