Ritus d’elecció de catecúmens a la Catedral

Diumenge 6 de març, I de Quaresma, Mons. Salvador Cristau celebrà la missa a la Catedral, en la qual tingué lloc el ritu d’elecció dels catecúmens que rebran els sagraments de la iniciació cristiana la propera Pasqua. Son un total de 24, tot i que només pogueren fer-se presents a la celebració 19.