S'inicia la Visita Pastoral a la parròquia de Cardedeu

El diumenge dia 17 de gener Mons. Saiz Meneses va celebrar la Missa Estacional a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu amb motiu de l'inici de la Santa Visita Pastoral. Va ser rebut a la porta per Mn. Francesc Jordana, rector. Celebrà la Missa amb el poble fidel que omplí el temple i al final de l'Eucaristia els infants de la catequesi dedicaren una cançó al Sr. Bisbe. En acabar la celebració Mons. Saiz Meneses va fer la benedicció dels animals al carrer amb motiu de la festa de Sant Antoni Abat. Durant tota la setmana el Sr. Bisbe visitarà la parròquia, es reunirà amb tots els grups constituits, rebrà el feligresos que vulguin parlar amb ell i serà rebut pel Sr. Alcalde a l'Ajuntament.