Terrassa obre la segona delegació de Catalunya d’Ajuda a l’Església Necessitada

El dijous dia 17 de novembre a les 19h Mons. Saiz Meneses va presidir l’acte d’inauguració de la Delegació d’Ajuda a l’Església Necessitada, ubicada a la Seu de Càritas Diocesana a Sabadell.

Va estar acompanyat pel Sr.  Giorgio Chevallard, delegat a la diòcesi de Terrassa i pel Sr. Javier Menéndez Ros, Director a Espanya, el qual va presentar l’informe sobre la Llibertat Religiosa al Món en l’any 2016. Es tracta de l’únic estudi internacional que analitza el compliment del dret a la llibertat religiosa en 196 països. Es publica cada dos anys. Actualment en 38 països es constata la violació del dret a la llibertat religiosa, perseguint les minories religioses i especialment el cristianisme, que esdevé la religió més perseguida.

El Sr. Bisbe agraí i felicità els promotors d’aquesta iniciativa que es fa present a partir d’ara d’una manera institucionalitzada en la vida de la diòcesi. Felicità el valor i coratge que tenen per fer arribar la veritat que tantes vegades és amagada des dels mitjans de comunicació. Personalment recordà que des dels 18 anys es va sentir impactat per l’obra del P. Von Straaten, fundador d’aquesta Fundació de Dret Pontifici. Ells ofereixen suport davant la persecució de cristians atents països del món i també ajut per la construcció d’esglésies, i la promoció i extensió de la Paraula de Déu.