Una nova novícia al Monestir de les Dominiques de Sant Cugat del Vallès

El dimarts dia 8 de desembre va tenir lloc a la Missa Solemne de la Immaculada Concepció al Monestir de Dominiques de Sant Domènec, a Sant Cugat del Vallès, diòcesi de Terrassa, el ritus de vestició d'hàbit d'una nova novícia. Va presidir la celebració Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal. El poble fidel omplí el temple, especialment de joves companys i amics de Sor Rosa.