Vicente Altaba: “Exercir la caritat no és donar, és estimar”

El dimarts dia 6 de juny Càritas Diocesana ha organitzat la tercera conferència formativa del curs. En aquesta ocasió ha estat a càrrec de D. Vicente Altaba, Delegat Episcopal de la Confederació de Càritas Española.

En la seva conferència ‘La comunitat cristiana com a agent de transformació social’, Altaba va remarcar que “la comunitat cristiana sempre és agent de transformació”, sobretot i “començant per l’anunci de l’Evangeli”. També va citar l’educació i els valors que canvien les persones i la societat, el testimoni ordinari de molts cristians que en el seu dia a dia viuen segons la fe o aquells cristians que adquireixen un compromís públic a les institucions per canviar les estructures injustes. “Càritas és només una part més d’aquesta transformació; l’exercici organitzat de la caritat”.

També va insistir que “no es pot dissociar l’Església del culte de l’Església de la Caritat”, per tant “parlar de Càritas és parlar de la comunitat cristiana”. Per això Càritas no és una ONG més ni un grup d’amics que combat la pobresa amb una sensibilitat especial pels més desafavorits, pobres i dèbils. I com Església, “Càritas ha d’anunciar l’Evangeli, celebrar la fe i exercir la caritat, que és una tasca de tots els fidels i de la comunitat, no només correspon als agents de Càritas”, va remarcar.

Va recordar que “exercir la caritat no és donar, és estimar”. I va animar a escoltar i a relacionar-se amb les persones que s’apropen a Càritas donant-los una paraula, tot recordant l’Evangeli en el passatge de les temptacions del desert, quan Jesús diu que no només de pa viu l’home. Per això va insistir que “No n’hi ha prou amb solucionar la necessitat material de l’altre”, cal donar-li “una paraula, relació i comunicació”, perquè necessita “afecte, acollida, reconeixement, capacitació i sentir-se valorat”.

Seguint aquesta línia va defensar l’activitat de Càritas en tres fases, cooperar amb la necessitat material, cooperar amb el desenvolupament integral de la persona i cooperar per canviar les estructures injustes que generen pobresa i exclusió.