“Senyora de la tendresa”

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Avui acaba la Trobada Europea de Joves a Àvila, que estem vivint amb gran intensitat. Són dies de creixement en l’amistat amb Déu i amb els germans. També són una oportunitat per a conèixer millor la figura i el missatge de santa Teresa que ajuda els joves a trobar-se amb Déu i a viure la seva pertinença a l’Església.

En la vida de l’Església hi ocupa un lloc molt important Maria, Mare de Déu i mare nostra, que exerceix una missió única en la Història de la Salvació i en la vida de tots els creients. Maria va ocupar també un lloc fonamental en la vida i l’espiritualitat de santa Teresa. Per això vull recordar avui que dissabte vinent celebrarem la solemnitat de l’Assumpció de Maria, popularment coneguda com “la Mare de Déu d’agost”, dia en que tantes poblacions de la nostra geografia celebren la seva festa major.

També és coneguda la devoció entranyable a Maria del papa Francesc. En el transcurs del seu magisteri ell s’ha adreçat a Maria amb diversos títols, com el de “Mare de Déu” –el seu títol fonamental- o “Mare de l’Esperança”, títol que queda molt ben expressat en la festa de l’Assumpció, perquè els cristians vivim en l’esperança que un dia estarem al cel en cos i ànima. Aquesta és la situació a la que la Verge Maria ja ha  arribat i per això és motiu d’esperança per a tot el poble cristià que peregrina en aquest món cap al “cel nou i la terra nova” de la que ens parla la revelació.

Vull detenir-me ara en un títol, “Senyora de la tendresa” utilitzat pel Papa  adreçant-se als joves l’any 2014. El papa Francesc és un apòstol de la tendresa. Per això ha dit sovint que “no tinguem por de la tendresa”. Maria sap reconèixer  les petjades de l’Esperit de Déu ens els grans esdeveniments i també en aquells que semblen imperceptibles (“L’alegria de l’Evangeli”, núm. 288). Ella  és la qui “custodia amb fe els esdeveniments de Jesús” i també ha dit de la Verge que “sosté la missió materna de l’Església”.

Però potser l’últim títol que el Papa ha donat a Maria sigui aquest tan tradicional de “Mare de la Misericòrdia”, concepte molt proper al de tendresa. En la butlla de convocatòria del Jubileu de la Misericòrdia, en el número 24, afirma: “El pensament s’adreça ara a la Mare de la Misericòrdia. Que la dolcesa de la seva mirada ens acompanyi en aquest Any Sant –que començarà en la festa de la Immaculada, el 8 de desembre d’aquest any- perquè tots puguem redescobrir l’alegria de la tendresa de Déu. Ningú com Maria ha conegut la profunditat del misteri de Déu fet home. En la seva vida tot fou plasmat per la presència de la misericòrdia feta carn. La Mare del Crucificat Ressuscitat entrà en el santuari de la misericòrdia divina perquè participà íntimament en el misteri del seu amor. Custodià en el seu cor la divina misericòrdia en perfecta sintonia amb el seu Fill Jesús”.

I el Papa acaba amb aquesta petició: “Adrecem a Maria l’antiga i sempre nova oració de la “Salve Regina” perquè mai no es cansi de girar envers nosaltres els seus ulls misericordiosos i ens faci dignes de contemplar el rostre de la misericòrdia, el seu Fill Jesús”.

 Us desitjo, doncs, a tots una joiosa festa de l’Assumpció de Maria en cos i ànima al cel.

 + Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa