Càritas treballa per la justícia

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa