Començament de l’any de Sant Pau

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa