Compromís missioner i compromís ecumènic

Cada any, del 18 al 25 de gener, se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. L’anomenat “ecumenisme espiritual” ha posat en relleu la importància que té la pregària per a la unitat dels cristians. Pregar per la unitat dels cristians ha de ser un propòsit de tot l’any, però aquests dies de gener el vivim cada any més intensament cristians de totes les confessions. I em plau recordar que l’esperit ecumènic ha tingut i té un fort arrelament –i fins i tot una tradició- a la ciutat de Terrassa i al nostre bisbat.

      El tema de la pregària ecumènica per a tot l’any 2010 és una frase de l’Evangeli de Sant Lluc: “De tot això vosaltres en sou testimonis” (Lc 24,48). Han preparat els textos de pregària i les reflexions entorn d’aquest tema les Esglésies cristianes d’Escòcia, complint l’encàrrec que els varen fer els promotors de la Setmana de pregària per la unitat dels cristians, que són la Comissió Fe i Constitució, del Consell Mundial de les Esglésies, i el Consell pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians, de l’Església catòlica.

      La raó d’aquest encàrrec és que les Esglésies d’Escòcia estan celebrant aquest any una important commemoració. Durant l’estiu de 1910 es va reunir a la capital escocesa l’anomenada Conferència Missionera d’Edimburg. Hi varen assistir els delegats oficials de les societats missioneres protestants sorgides de diferents branques del protestantisme i del ‘anglicanisme, als qual s’afegí un invitat ortodox. Sense cap voluntat decisòria, la Conferència no tenia més objectiu que ajudar els missioners a compartir un esperit comú i coordinar les seves comeses.

      En el centenari d’aquest esdeveniment, és lògic que el tema de l’actual Setmana s’hagi centrar en l’anhel missioner i en l’anhel ecumènic. Aquests dos objectius tenen una estreta relació segons les paraules de Jesús: “Que tots siguin u,  perquè el món cregui” (Jn 17,21).

      Avui podem veure més clar que el compromís missioner i el compromís ecumènic dels cristians han d’anar units. Serà sens dubte un dels punts centrals de la nova Conferència d’Edimburg que es reunirà el proper mes de juny entorn d’un tema que preocupa tots els cristians en aquests temps de secularització i descristianització: “Com donar testimoni de Crist avui”.

      Els seus organitzadors desitgen que aquest aplec sigui un temps oportú per a viure dos objectius principals: una acció de gràcies pels progressos que Déu ha permès de fer a la missió en aquests darrers cents anys i preguntar-se pel testimoniatge que les Esglésies hauran de donar conjuntament tot el llarg del segle XXI. I, a la vegada, donar gràcies a Déu pels progressos que ha fet l’ecumenisme en el darrer segle. Aquests progressos són ben reals i ben visibles per a un observador atent, i van des dels importants acords doctrinals fins a un nou clima, en el que el desconeixement, la indiferència i potser la poca estimació, han obert el camí al coneixement mutu, a l’amistat i a la col·laboració en objectius comuns. Els germans cristians d’Escòcia ho diuen amb una franquesa ben escocesa: “Amb Crist, els qui odiaven poden trobar el camí de la reconciliació”.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa