Corpus Christi. L’ amor que transforma el món (03-06-2018)

Escut Episcopal de Bisbe de Terrassa Un any més celebrem la solemnitat del Corpus Christi, amb un Missatge de la Comissió Episcopal de Pastoral Social que ens parla de Compromís social i caritat transformadora. En aquest dia recordem de manera especial que la Santíssima Eucaristia és el do que Jesucrist fa d’ell mateix, el sagrament admirable que ens revela l’amor infinit de Déu per cada ésser humà. En cada celebració eucarística s’actualitza sacramentalment el do que a la Creu Jesús va fer de la seva pròpia vida per a la nostra salvació i per al món sencer; també es realitza i s’expressa la unió amb Crist, que ha de portar a la unió amb tots els germans. La celebració de l’Eucaristia ens capacita per a ser pa partit per als altres, a treballar per un món més just i fratern. Del misteri eucarístic en brolla el servei de la caritat envers el proïsme, que ens impulsa a dur a terme un treball compromès i audaç per arribar a transformar les estructures d’aquest món. En la Instrucció Pastoral Església, servidora dels pobres, els bisbes varem posar èmfasi en aquesta dimensió transformadora que te l’activitat caritativa i social, i al mateix temps varem manifestar que aquesta acció no pot ser només pal·liativa; ha de ser preventiva, curativa i prepositiva. Des de la creació de la diòcesi de Terrassa l’any 2004, s’ha impulsat un gran nombre de projectes i s’ha creat un teixit social de voluntaris i col·laboradors que treballen per a donar resposta a les diverses necessitats que es van generant a la nostra societat. Fruit de tot això, entre d’altres iniciatives, s’han obert varis menjadors socials, pisos d’acolliment, botigues de roba; i l’any 2015 es va crear una empresa d’inserció social APASOMI. En diverses ocasions a la vegada hem recordat que és necessari sortir, prendre la iniciativa, ser creatius i posar-nos en camí. A vegades no hem prestat prou atenció als altres, o hem pecat de lentitud. Les circumstàncies del moment present demanen que estiguem en camí, com una actitud interior de dinamisme, d’atenció diligent per a captar els senyals, els signes dels temps. Aquesta ha de ser la disposició del cor, la d’estar atents al germà necessitat i fer-ho en camí, amb iniciativa, reaccionant amb rapidesa i, si és possible, amb anticipació. L’informe Atrapats en la precarietat: el deute que ofega les famílies més vulnerables és el primer fruit de l’Observatori de la Realitat social, creat per Càritas Diocesana de Terrassa l’any 2016 va ser presentat a la seu de Càritas Diocesana, a Sabadell, el dia 24 del mes d’abril passat, i és el resultat d’una anàlisi social feta amb tota cura i precisió. La finalitat d’aquest estudi és oferir un coneixement de la realitat concreta de les persones vulnerables i que més sofreixen les injustícies de la nostra societat. D’aquesta manera es poden oferir noves propostes de millora en el territori per a poder tenir una promoció integral i així poder viure amb dignitat. L’informe permet posar sobre la taula qüestions alarmants com ara el fet que un 69 per cent de les persones acompanyades per Càritas es troben en situació de pobresa severa. Per tant, la publicació d’aquest informe no vol només denunciar el sofriment de les famílies més necessitades sinó aconseguir mesures eficaces per a modificar les estructures que perpetuen aquesta situació. El meu agraïment profund a tota la família de Càritas, que aporta el seu gra de sorra a la transformació d’aquest món nostre, a través de l’amor i la solidaritat, posant Crist en el centre del seu cor i de la seva acció transformadora.  

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa