Donem gràcies a Déu pels nostres missioners

     Avui l’Església celebra el DOMUND 2010, això és, el diumenge mundial de la propagació de la fe. Benet XVI, que té previst visitar-nos d’aquí a dues setmanes a Barcelona, per tal de presidir la dedicació del temple de la Sagrada Família, ha fet públic un missatge per aquesta jornada, del qual vull comentar-vos alguns punts.

     El DOMUND d’enguany té com a lema unes paraules de l’Evangeli de Sant Joan “Volem veure Jesús” (Jn 12,21). En efecte, aquesta fou la petició que alguns grecs arribats a Jerusalem per la peregrinació pasqual presentaren a l’apòstol Felip. “Com els peregrins grecs de fa dos mil anys –diu el Papa en el seu missatge- també els homes del nostre temps, potser no sempre conscientment, demanen als creients no sols que “parlin” de Jesús, sinó també que “facin veure” a Jesús, que facin resplendir el rostre del Redemptor en cada racó de la terra davant les generacions del nou mil·leni, i especialment davant els joves de tots els continents, destinataris privilegiats i subjectes actius de l’anunci evangèlic. Aquests han de percebre que els cristians duen la paraula de Crist perquè Ell és la veritat, perquè han trobat en Ell el sentit, la veritat per llurs vides”.

      El desig natural de Déu és inscrit en el cor de l’home per la senzilla raó que aquest ha estat creat per Déu i per a Déu. Per això, només en Déu pot saciar la seva set de transcendència, només en Déu pot trobar la veritat, el bé, la felicitat i la pau que desitja el seu cor. El Concili Vaticà II ens ho recorda amb claredat: “La raó més alta de la dignitat humana consisteix en la vocació de l’home a la comunió amb Déu. L’home és invitat al diàleg amb Déu des del seu naixement; car no existeix sinó perquè, creat per Déu per amor, és conservat sempre per amor; i no viu plenament segons la veritat si no reconeix lliurement aquell amor i es lliura al seu Creador” (GS 19,1).

     Aquesta recerca s’ha expressat al llarg de la història i segueix expressant-se en l’actualitat de les més variades formes a través de cultes, oracions, sacrificis, reflexions, etc. Malgrat les imperfeccions, desviacions i ambigüitats que podem observar, el conjunt d’aquestes formes practicades universalment en l’espai i el temps, ens permet poder afirmar que l’ésser humà és un “ésser religiós”. La celebració del DOMUND és una oportunitat per a preguntar-nos si facilitem l’encontre dels nostres coetanis amb Jesús, si donem testimoni del Crist amb obres i paraules. En aquest sentit, tot batejat és cridat a ser missioner a fi que els homes i dones d’avui puguin “veure Jesús”. Aquest aspecte és molt important: no ens prediquem a nosaltres mateixos, sinó al Crist, a Crist mort i ressuscitat per nosaltres i per tots els homes. El mandat missioner no pot realitzar-se de manera creïble sense una profunda conversió personal, comunitària i pastoral. Pensaments molt oportuns en aquestes setmanes d’inici de curs pastoral.

     En aquest dia del DOMUND donem gràcies a Déu pels nostres missioners i missioneres. Ajudem-los amb la nostra oració i, malgrat les actuals dificultats econòmiques, ajudem-los també amb el nostre donatiu. Com diu el Papa, “aquest gest d’amor i de compartir sostindrà la formació de sacerdots, seminaristes i catequistes a les terres de missió més llunyanes i animarà les joves comunitats eclesials”. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa