El DOMUND de l’Any de la fe

Aquest tercer diumenge d’octubre l’Església celebra la Jornada Mundial de les  Missions, coneguda entre nosaltres com el DOMUND. L’Any de la Fe, a cinquanta anys de distància de l’inici del Concili Vaticà II, és un estímul perquè tota l’Església rebi una consciència renovada de la seva tasca missionera.

 

“La tasca d’ampliar els límits de la fe és un compromís de tot batekjat i de totes les comunitats cristianes”, diu el Papa Francesc en el missatge per al DOMUND d’enguany, publicat el passat 19 de maig en una data clarament missionera, la solemnitat de la Pentecosta, que assenyala l’inici de l’acció evangelitzadora i missionera de l’Església primitiva.

 

            En aquest missatge, el Papa recull dues objeccions actuals a la tasca missionera de l’Església. La primera objecció és que en algunes ocasions encara es pensa que proposar l’Evangeli és violentar la llibertat. Amb paraules  de Pau VI, el Papa Francesc respon que seria un error “imposar” la fe, però “proposar” a la consciència dels nostres germans la veritat evangèlica i la salvació oferta per Jesucrist, amb plena claredat i amb un respecte absolut envers les opcions lliures que després pugui fer  cada persona, és un homenatge a aquesta llibertat. El Papa, davant els aquells que puguin creure que l’activitat missionera és una forma de proselitisme, afirma que “la naturalesa missionera de l’Església no és proselitista, sinó testimoni de vida que il·lumina el camí, que porta esperança i amor”.

 

            La segona objecció és que a moltes regions tradicionalment cristianes creix el nombre dels qui són aliens a la fe, indiferents a l’acció religiosa o animats per d’altres creences. En aquest temps tan complex de crisis de fe i de serioses amenaces en moltes altres àrees de la vida  -diu el Papa- “es fa encara més urgent portar  amb valentia l’Evangeli de Crist, que és anunci d’esperança, anunci de la proximitat de Déu, de la seva misericòrdia, de la seva salvació, anunci que el poder de l’amor de Déu és capaç de vèncer les tenebres del mal i conduir cap al camí del bé”.

 

            El Papa Francesc repeteix una vegada més en aquest missatge que “l’Església no és una organització assistencial, una ONG, sinó que és una comunitat de persones animades per l’acció de l’Esperit sant, que han viscut i viuen la meravella d’una trobada amb Jesucrist i desitgen compartir aquesta experiència de profunda alegria, compartir el missatge de salvació que el Senyor ens ha donat. És l’Esperit Sant el qui guia l’Església en aquest camí”.

            El Pontífex acaba el seu missatge per al DOMUND expressant la seva gratitud als missioners i missioneres i als fidels laics  -“cada vegada més nombrosos”, subratlla- que es fan servidors de l’Evangeli a terres i cultures diferents de les seves. I lloa la generositat de les Esglésies joves que envien missioners a les esglésies d’antiga cristiandat, entre les quals hi ha les del nostre país.

 

            El desig del Papa en aquest DOMUND de l’Any de la Fe és que “es faci cada vegada més forta la relació amb Crist, el Senyor, perquè només en ell tenim la certesa per a mirar el futur i la garantia d’un amor autèntic i que duri”.

 

 

+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa